Privaatuspoliitika

Oma klientide, patsientide ja teiste teenusekasutajate isikuandmete turvaline käsitlemine on Dermtesti meeskonna üheks olulisemaks eesmärgiks. Isikuandmete käsitlemine toimub rangete reeglite järgi ning vastavalt andmekaitse eeskirjadele ja käesolevale privaatsuspoliitikale.

Dermtesti kodulehekülje tavapärane kasutamine on võimalik ilma isikuandmeid sisestamata. Mõningal juhul, kus isikuandmed siiski kogutakse (nt. e-posti aadress või kontaktandmed), toimub isikuandmete jagamine kasutaja poolt vaid vabatahtlikult ning väga väikeses ulatuses. Kogutud isikuandmeid ei edastata ühelegi teisele osapoolele ilma eelneva kasutajapoolse kirjaliku nõusolekuta.

Palume silmas pidada asjaolu, et andmete (nt. e-kirjad) edastamisega võivad kaasneda Dermtestist sõltumatud turvariskid, mistõttu ei saa me tagada sellelaadsete andmete täielikku kaitset kolmandate osapoolte vastu.

Töötlemise eesmärk

Käesoleval veebilehel tervishoiuteenuse pakkumisega seotud isikuandmete töötlemist ei toimu. Isikuandmete töötlemine toimub, tervishoiuteenuse osutajate poolt.

Andmete töötlemise eesmärk on viia läbi telekonsultatsioon meditsiinitöötaja ja dermatoloogi vahel. Patsient külastab Dermtesti partnerkliinikut, kus viiakse läbi teledermatoloogiline protseduur, mis võib sisaldada järgnevaid andmetöötlemisi:

 • Patsiendi anamneesi andmete salvestamine ja vahendamine
 • Patsiendi piltide salvestamine ja vahendamine
 • Uuringu raporti genereerimine
 • E-mailide ja/või SMS saatmine vastavalt meditsiinitöötaja korraldusele
Andmetüübid
 • Patsiendi anamneesiandmed
 • Dermatoskoopilised pildid
 • Lähipildid
 • Üldised uuringuandmed (kuupäev, meditsiinitöötaja jne)
 • Andmed teavitamise kohta
Kes pääseb andmetele ligi?
 • Patsiendi juhtumitega tegelevad meditsiini töötajad, kes töötavad asutuses, mida patsient külastab
 • Arstid, kes töötavad asutuses, kuhu telekonsultatsioon saadeti või kes tegelevad patsiendi juhtumiga.

Andmete hoidmine

Andmeid hoitakse ainult Euroopa Liidus asuvates serverites ega jagata kolmandate osapooltega, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Andmed säilitatakse seaduse poolt ette nähtud perioodiks või ajaks, mis on vajalik teenuse läbiviimiseks.

Patsiendi õigused

Patsiendil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjektile kuuluvad õigused kohalduvate andmekaitse eeskirjadega nõutud ulatuses. Need õigused hõlmavad:

 • ligipääsu taotlemist oma isikuandmetele;
 • koopia saamist oma isikuandmetest;
 • ebaõigete või mittetäielike isikuandmete korrigeerimist;
 • isikuandmete kustutamist;
 • isikuandmete töötlemise piiramist;
 • isikuandmete ülekandmist;
 • vastuväite esitamist isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õiguspärasel huvil ning mida töödeldakse otseturunduse eesmärgil.

Kui patsiendil tundub, et tema õigusi on rikutud, on tal õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele või kohtule. Selleks, et oma õigusi rakendada palume patsiendil võtta ühendust Dermtesti andmekaitse eest vastutava isikuga.

Andmekaitse eest vastutav isik

Andmekaitset puudutavate küsimuste ja õiguste kasutamiseks palume pöörduda eraldi andmekaitse eest vastutava isiku poole.

Nimi: Anneli Vuks

Email: anneli@dermtest.com

Google Analytics’i kasutamine

Käesolev veebilehekülg kasutab oma toimingute analüüsimiseks ning parandamiseks Google Analytics tööriista. Google Analytics on vahend kodulehe aktiivsuse mõõtmiseks. Tööriista haldab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics kasutab oma toimingutes niinimetatud “Küpsiseid” (ingl k. “Cookies”). Tegemist on kasutaja seadmete jaoks turvaliste tekstisõnumitega, mis võimaldavad kasutajapoolsete külastuste analüüsimise antud veebileheküljel. Küpsiste poolt kogutud informatsioon lehekülje külastuste kohta edastatakse ja seejärel salvestatakse Google’ile kuuluvas USA serveris.

IP-anonüümsuse kasutamise korral antud leheküljel, lühendatakse ja muudetakse IP-aadress enne USA andmekeskusesse ülekandmist Euroopa Liidu siseselt. Täispikkade IP-aadresside ülekandmine USAs asuvatesse Google’i serveritesse toimub vaid erandjuhtudel. Veebilehe omanik on Googlega sõlmitud lepinguga andnud loa kasutada küpsistelt saadavat informatsiooni kõne all oleva lehekülje ja muude teenuste kohta käivate aruannete ja statistika loomiseks. Google Analytics ei ühenda kogutud IP-aadresse teiste Google'i poolt pakutavate teenustega.

Kuigi küpsiste kasutamist on veebibrauseri eelistuste hulgast võimalik keelata, võivad küpsiste keelustamisel mõningad veebilehe funktsioonid kasutaja jaoks kättesaamatuks muutuda. Samuti on võimalik Google Analytiks kasutamist keelates, võimaldada küpsiste kasutamine teiste lehekülje funktsioonide tagamiseks. Google Analyticsi kasutamise keelamiseks on võimalik alla laadida lisa brauserile järgnevalt leheküljelt:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Analyticsi kasutamine on taas võimalik aktiveerida sisenedes leheküljele: Deactivate Google Analytics.

Päringud, kustutamine ja blokeerimine

Teil on igal ajal võimalik teha päring enda isikuandmete, nende päritolu, andmete saaja ja salvestatud andmete säilitamist puudutava informatsiooni kohta. Samuti on teil õigus enda kohta käiva informatsiooni parandamiseks, kustutamiseks või blokeerimiseks. Täiendavate küsimuste korral palume teil lisainformatsiooni saamiseks ühendust võtta meie personaliga: https://www.dermtest.com/about-dermtest/contact.

Küpsised

Sellel leheküljel kasutatakse küpsiseid, et parandada kasutajakogemust antud leheküljel. Kasutatavad küpsised ei sisalda endas viiruseid ega kahjusta mõnel muul viisil teie arvutit. Küpsised aitavad parandada meie lehekülje ning teenuste kasutajasõbralikkust, efektiivsust ja turvalisust. Küpsiste näol on tegemist teie arvutisse salvestatud väikeste tekstifailidega.

Enamike meie lehekülje poolt kasutatud küpsiste puhul on tegemist niinimetatud “Sessiooniküpsistega”. Sessiooniküpsised kustutatakse meie lehekülje kasutamise järgselt automaatselt. Teised küpsised salvestuvad teie arvutisse ning need tuleb soovi korral kustutada manuaalselt. Tänu küpsistele on meil võimalik teid tuvastada, kui külastate meie lehekülge järgmisel korral.

Teil on võimalik seadistada oma brauser teavitamaks teid juhul, kui küpsiseid kasutatakse või vastavalt sellele, milliste küpsiste säilitamist te soovite. Küpsiste täielik eemaldamine võib seada piiranguid meie lehekülje normaalseks kasutamiseks.

Kolmanda osapoole küpsised

Kolmanda osapoole küpsised on küpsised, mis on loodud kolmandate osapoolte (näiteks Facebook või Google) poolt ning mida meie kasutame analüütilisel eesmärgil. Küpsised loovad parema ligipääsetavuse meie veebilehele ning analüüsivad kasutajate profiili selleks, et saaksime lehekülje külastajatele pakkuda neile sobivaimat teenust. Me kasutame saadud teavet veebilehe funktsionaalsuse raportite koostamiseks ning veebilehe tõhusamaks muutmiseks.

Käesolevaga on toodud andmed, kuidas ja milliseid küpsiseid meie veebilehel kasutatakse Sinu kasutajakogemuse rikastamiseks ning toodud juhiseid, et saaksid otsustada, kas soovid nende kasutamist lubada.

Kuidas küpsiseid kustutada või nende installeerimist blokeerida?

Vastavalt vajadusele on Sul võimalik blokeerida või kustutada salvestatud küpsised või võtta tagasi nõusolek küpsiste salvestamiseks Sinu arvutisse või seadmesse. Sõltuvalt veebilehitsejast on alljärgnevalt lisatud juhendavad viited, kuidas häälestada enamlevinud veebilehitsejaid küpsiste ja turvaseadete osas.

Serveri Logifailid

Selle lehekülje pakkuja salvestab teatud informatsiooni niinimetatud server-logifailidesse. Informatsioon saadetakse meile teie brauseri kaudu automaatselt. Edastatud informatsiooni hulka kuulub:

 • Brauseri tüüp ja versioon
 • Operatsioonisüsteem
 • Viide URL-ile
 • Kliendi hostinimi
 • Taotluse kuupäev ja kellaaeg

Nimetatud andmed ei ole seotud konkreetsete isikutega ning saadud teavet ei ühendata teiste andmeallikatega. Kogutud andmeid kasutatakse mõnikord vaid meie süsteemis esineda võivate probleemide või süsteemi väärkasutamiste identifitseerimiseks.

Kontaktivormid

Kontaktivormis edastatud andmed ja kontaktinfo saadetakse meie poolt hallatavasse serverisse, kus see vastavalt säilitatakse ja töödeldakse. Saadud andmeid ei edastata ühelegi teisele osapoolele ilma teie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Dermtestil on õigus privaatsuspoliitikat aeg ajalt uuendada. Viimati uuendati privaatsuspoliitikat 1.04.2023